Filme mit Yosuke Kubozuka

In welchen Filmen hat Yosuke Kubozuka mitgespielt?